“СтопКор” у рамках виїзду до Кіровоградщини проти тиску суддів на активістів передав скаргу чільнику Апеляційного суду області

Об'єднана команда "Стоп корупції" передала скаргу проти незаконних рішень, порушень прав людини та тиску на членів організації з боку групи суддів Апеляційного суду Кіровоградської області голові суду. У документі представники проекту наводять повний перелік усіх дій служителів Феміди, які вважать протиправними та заангажованими.

"Члени ГО «Стоп корупції» виражають занепокоєння та обурення незаконними діями суддів Апеляційного суду Кіровоградської області, що всупереч законодавству України ухвалюють злочинні рішення, що порушують права людини і основоположних свобод та, зокрема, вчиняють тиск на громадську організацію «Стоп корупції».

Як відомо, робота ГО «Стоп корупції» полягає у підвищення поінформованості громадськості у питаннях запобігання та боротьби з корупцією та підвищення громадської свідомості й формування негативного ставлення до явищ корупції.

Згідноз частиною першої статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», право на звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарною скаргою) має будь-яка особа.

Тому ГО «Стоп корупції» як особа, зазначена в ч.1 ст.107 цього Закону, звертається до Вищої ради правосуддя з приводу наступного.

ГО «Стоп корупції» є добре відомим борцем з корупцією на загальнодержавному рівні, маючи більш ніж 24 відокремлених підрозділів по всій Україні.

Так, в період з 17 жовтня 2017 року за адресою: місто Кропивницький, вулиця Верхня Пермська, 2 (Апеляційний суд Кіровоградської області) проводились мирні акції громадського протесту.

Метою даної акції було привернення уваги громадськості, правоохоронних та державних органів до можливих неправомірних та упереджених рішень суддів Апеляційного суду Кіровоградської області на користь ТОВ «Агроконтракт-Н» щодо договорів оренди земельних паїв мешканців Кіровоградської області, що є безумовним порушенням прав громадян, які воліють самі визначатись, кому надавати землю в оренду.

Так, Апеляційним судом Кіровоградської області було скеровано скаргу до ВРП України, а також було направлено заяву до Генеральної прокуратури України про нібито вчинення тиску на суддів саме ГО «Стоп корупції», проте дана скарга є безпідставною з наступних причин.

Відповідно до статті 39 Конституції України, громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи та демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, закріплене в статті 39 Конституції України, є однією з конституційних гарантій права громадянина на свободу свого світогляду і віросповідання, думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір, права на вільний розвиток своєї особистості тощо. При здійсненні цих прав і свобод не повинно бути посягань на права і свободи, честь і гідність інших людей. За Конституцією України (частина перша статті 68), кожен зобов'язаний неухильно дотримуватися Конституції та законів України.

Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Повідомлення ГО «Стоп корупції» про проведення мирної акції громадського протесту за адресою: місто Кропивницький, вулиця Верхня Пермська, 2 (Апеляційний суд Кіровоградської області) було зареєстровано відповідно до вимог чинного законодавства.

Згідно з підпунктом 3 пункту "б" частини першої статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку віднесено до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

При вирішенні порушених питань щодо порядку організації і проведення мирних заходів необхідно враховувати правову позицію, яку Конституційний Суд України висловив у своєму Рішенні від 19 квітня 2001 року N 4-рп (v004p710-01) (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання), у пункті 2 мотивувальної частини якого, розглядаючи питання щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України (254 к/96-ВР ) про завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій – масових мирних зібрань, – зазначив, зокрема, що проводити збори, мітинги, походи і демонстрації громадяни можуть за умови обов'язкового завчасного сповіщення про це органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування. Таке сповіщення має здійснюватись громадянами через організаторів масових зібрань.

Тому ГО «Стоп Корупції» завчасно повідомила орган місцевого самоврядування, а саме Кіровоградську міську раду на електронну адресу E-mail: [email protected], а саме 17 жовтня 2017 року, що підтверджується повідомлення про мирну безстрокову акцію громадського протесту за вихідним номером 864/17-10-17 від 17.10.2017 року.

Разом з цим, слід зазначити, що окремі аспекти щодо організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій врегульовано статтями 182, 183 Кодексу адміністративного судочинства України, якими визначено особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб'єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання та про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.

Зокрема, частинами першою, п'ятою статті 182 Кодексу передбачено, що органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування негайно після одержання повідомлення про проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій тощо мають право звернутися до окружного адміністративного суду за своїм місцезнаходженням із позовною заявою про заборону таких заходів чи про інше обмеження права на мирні зібрання (щодо місця чи часу їх проведення тощо).

Оскільки Кіровоградську міську раду було попереджено завчасно про мирні акції протесту і остання не звернулась до адміністративного суду згідно з нормами КАСУ про заборону такого заходу, тому безпідставні будь-які звинувачення на адресу ГО «Стоп корупції» щодо несанкціонованих пікетів як способу тиску на суд.

Зокрема, заява Апеляційного суду Кіровоградської області про «використання всіх можливих законних засобів для захисту прав та інтересів власників земельних ділянок» як способу тиску на суддів є абсурдною та безпідставною, оскільки Конституцією України закріплено право кожного на свободу свого світогляду, думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

А незнання суддів Апеляційного суду Кіровоградської області про данні конституційні гарантії є прямим дисциплінарним проступком визначеним.

Тому вищевказані дії суддів Суровицької Л.В., Кіселика С.А., Чельник О.І., Мурашко С.І., Карпенко О.Л., Гайсюка О.В., свідчать про допущення ними поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, а також не дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, що в свою чергу підриває суспільну довіру до суду.

Дані обставини свідчать про вчинення дисциплінарного проступку закріпленого п.3 ч.1 ст.106 ЗУ «Про судоустрій та статус суддів», а саме допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу;

Окрім того, звертаємо Вашу увагу на те, що колегіями суддів в складі Суровицької Л.В., Кіселика С.А., Чельник О.І., Мурашко С.І., Карпенко О.Л., Гайсюка О.В., в справах з ідентичними обставинами та матеріалами виносяться абсолютно протилежні рішення.

А саме, ряд рішень, де в задоволенні позову ТОВ «Агроконтракт-Н» відмовлено та конституційне право власника земельної ділянки не порушено: №22-ц/781/1964/17, №22-ц/781/1972/17 та ряд рішень де незаконний договір оренди з ТОВ «Агроконтракт-Н» поновлено: 22-ц/781/1965/17, 22-ц/781/1963/17, 22-ц/781/1971/17, 22-ц/781/1458/17.

Дані порушення свідчать про упереджений розгляд вищевказаних справ одними і тим ж суддями та застосування неоднакового норм права, що в свою чергу є дисциплінарним проступком, а саме очевидною недбалістю, що спричинило порушення прав законних власників землі.

П.4 ч.1 ст.106 ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» умисне або у зв’язку з очевидною недбалістю допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод;

Згідно з частиною першою статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження. Відповідно до частини першої статті 107 цього Закону право на звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарною скаргою) має будь-яка особа; громадяни здійснюють таке право особисто або через адвоката, юридичні особи – через адвоката, органи державної влади та органи місцевого самоврядування – через своїх керівників або представників.

Згідно з частинами першою та другою статті 39 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Рада відкриває та розглядає справи про порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності їх посад із діяльністю або статусом, визначеними Конституцією та законами України (справи щодо несумісності); справа щодо несумісності може бути відкрита за заявою будь-якої особи, якій відомі відповідні факти.

Відповідно до п.п.2,3 ч.1 ст.21 ЗУ « Про громадські об’єднання», для здійснення своєї мети (цілей) громадське об'єднання має право:

- звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

- одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

В свою чергу вважаємо, що подібні звернення є прямим тиском на громадське об’єднання «Стоп корупції», яке є загально визнаною організацію в боротьбі з корупцією в нашій країні", – ідеться у тексті скарги, яку активісти ГО "Стоп корупції" передали голові Апеляційного суду Кіровоградської області.

Коментарі